lolliii

沉迷人像的猪
GAFA

过去一直更喜欢人像,也没怎么出过远门,看到这么美的照片,这些难以涉足的自然景观,让我沉默。如果有机会,真想去看呢…

撲火的君子:

Michael Quinn

                                                      

                                                       ·  FOUR  ·